گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

5/5 - (1 امتیاز)

طبق انتظار، بازار متعادل شروع کرد. نمادهای مثبت و منفی متعادل بودند. شاخص کل منفی بود ولی هم وزن کمی مثبت شد. ولی نیمه دوم عرضه شدت گرفت و شاخص هم وزن هم منفی شد. نمادهای منفی بیش از ۵۰۰ نماد شدند در نتیجه الگوهای کندلی نزولی هم زیاد شدند. برآیند قدرت خریدار در بازار خوب ولی بیشترین قدرت خریدار مربوط به صندوق ها بود. درآمدثابتها ابتدا خروج پول حقیقی داشتند ولی در نهایت ورود پول حقیقی ثبت شد. ارزش معاملات در روزهای منفی بیشتر از روزهای مثبت است که نشانه تداوم روند نزولی است.

مهمترین نمادهای امروز

نماد فسا بیشترین ورود پول هوشمند بود. پول هوشمندی که در سابقه نماد به ندرت دیده میشود. علاوه بر این کندل خوب و قوی و سرانه خرید ۲ برابر میانگین ماه هم از نکات جالب این سهم بود.

مهمترین گروه امروز

گروه انبوه سازی مثبت‌ترین و حمل و نقل منفی‌ترین بودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۶ بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد. شاخص مستعد الگوی پرچم است و در صورت تکمیل این الگوی ادامه دهنده، روند نزولی تداوم خواهد داشت. به نظر میرسد احتمالا شاخص، فردا با عبور از ۱۵۳۰ هزار واحد این الگو را کامل کند. حمایت مهم شاخص ۱۴۵۰ هزار واحد است. ولی احتمال عکس العمل شاخص به سطح ۱۵۰۰ هزار واحد وجود دارد.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی