گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲

4.5/5 - (2 امتیاز)

بازار بهتر از انتظار شروع کرد و شاخص مثبت شد ولی بلافاصله عرضه غلبه کرد و شاخص نزولی شد. با اینکه بازار منفی شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شدند ولی الگوهای صعودی بیشتر از نزولی بودند. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات تغییر چشم گیری نداشت.

مهمترین نماد امروز

نماد اپرداز امروز خیلی خوب معامله شد و تابلو قوی ای ساخت. هر چند مقاومت مهمی پیش روی سهم قرار دارد ولی تداوم کیفیت معاملات مانند امروز میتوانند روند خوبی را بسازد.

مهمترین گروه امروز

اطلاعات‌و‌ارتباطات مثبت‌ترین بود و فنی‌مهندسی منفی‌ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۸ مردادماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد. فعلا نشانه ای برای برگشت دیده نمی شود. هر چند کیفیت معاملات امروز نسبتا متعادل بود. حفظ مینیمم قبلی(۱۹۵۰ هزار واحد) اهمیت دارد و بعد از آن بازه حمایتی ۱۸۰۰ تا ۱۸۵۰ هزار واحد، حمایت مهمی برای شاخص است.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید