گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۶ آذر ۱۴۰۱

4.8/5 - (103 امتیاز)

بازار طبق انتظار متعادل بود. شاخص کل منفی و شاخص هم وزن مثبت و تعداد نمادهای مثبت بیشتر بود. نیمه دوم جو بازار بهتر شد و الگوهای کندلی صعودی زیادی شکل گرفت. شاخص کل هم برگشت ولی مثبت نشد. تنها 12 نماد صف فروش بودند و قدرت خریدار هم در بازار خوب بود. شاخص کل تحت تاثیر نمادهای شاخص ساز منفی شده بود که این مدت رشد داشتند و امروز کمی استراحت کردند. نکته مثبت دیگر این بود که نمادهای مشکوک به ورود پول هوشمند بیشتر از خروج پول هوشمند بودند. درآمدثابتها خروج پول حقیقی زیادی داشتند. این مسئله در کنار ارزش معاملات خوب، هفته خوبی را نوید میدهد.

مهمترین نمادهای امروز

نماد دی بعد از بازگشایی به سرعت جمع و صف خرید شد. حجم صف هم افزایش یافت و این نماد کندل بسیار قشنگی ساخت.

مهمترین گروه امروز

گروه قند رشد خوبی داشت و گروه ذغال سنگ منفی ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۷ آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. شاخص با ناحیه مقاومتی بسیار مهمی مواجه شده است و عبور از این مقاومت میتواند رشد خوبی را در پی داشته باشد. عرضه ها پایدار نبود و در صورت تداوم تقاضا، اصلاح یکروزه شاخص با روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد. نمادهای زیادی درگیر مقاومت هستند و احتمال پولبک شاخص به ۱۴۵۰ هزار واحد هموجود دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی