گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۶ بهمن ۱۴۰۱

3.9/5 - (10 امتیاز)

متاسفانه طبق پیشبینی، الگوی پرچم کامل شد و روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد. نمادهای منفی بیش از ۵۰۰ نماد شدند ولی نمادهای بالاتر از قیمت پایانی و الگوهای صعودی هم کم نبودند. از طرفی نمادهایی که مشکوک به ورود پول هوشمند بودند هم کم نبود و بخش هایی از بازار در تلاش هستند که مسیرشان را از شاخص جدا کنند. درآمدثابتها ابتدا ورود پول حقیقی زیادی داشتند. ارزش معاملات در روزهای منفی بیشتر از روزهای مثبت است که نشانه تداوم روند نزولی است.

مهمترین نمادهای امروز

نماد آرمان در این وضعیت سرخپوش شدن بازار، دو روز است که صف خرید است. علیرغم رشد زیاد سهم و موقعیت نسبتا ریسکی، ورود پول هوشمند، قدرت خریدار و سرانه خرید حقیقی در تابلو سهم بالاست.

مهمترین گروه امروز

محصولات چوبی مثبت‌ترین و وسایل ارتباطی منفی‌ترین بودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۳۰ بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.  شاخص الگوهای ادامه دهنده پرچم را کامل کرد و به روند نزولی خود ادامه داد. حمایت مهم شاخص ۱۴۵۰ هزار واحد است. ولی احتمال عکس العمل شاخص به سطح ۱۵۰۰ هزار واحد وجود دارد.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۶ بهمن ۱۴۰۱

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی