گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۲

5/5 - (2 امتیاز)

بازار بهتر از انتظار بود و نمادهای مثبت و بالاتر از قیمت پایانی بیشتر بودند. الگوهای صعودی زیادی هم شکل گرفت. برآیند معاملات ورود پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی زیادی نداشتند. نمادهای زیادی در ناحیه حمایتی قرار دارند. نمادهایی ورود پول هوشمند داشتند خیلی بیشتر از خروج بودند. ارزش معاملات بیشتر از هفته قبل بود.

مهمترین نماد امروز

نمادی در فیلترهای کد به کد، پول هوشمند و حجم مشکوک دیده می شود. شرایط سهم از نظر تکنیکال هم جذاب و گپی خوبی دارد که احتمالا قصد پر کردن این گپ را دارد. نماد بموتو را حتما بررسی بفرمایید.

برای ورود به نرم افزار کوانتوم کلیک کنید

مهمترین گروه امروز

گروه منسوجات مثبت‌ترین و حمل و نقل منفی‌ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۶ شهریور ماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. بازار اصلاح زمانی را انتخاب کرده و با حفظ موقعیت در حال توان افزایی برای ادامه راه است. شاخص با عبور از مقاومت ۲۱۸۰ هزار واحد میتواند تا ۲۳۰۰ هزار واحد رشد کند.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید