گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

4.5/5 - (24 امتیاز)

بازار طبق انتظار خیلی خوب شروع کرد ولی همنطور که دیروز عرض شده بود شاخص در محدوده ای قرار دارد که احتمال نوسان دارد. امروز شاهد عرضه بودیم ولی تقاضا هم زیاد بود. بازار جمع شد و شاخص رشد کرد ولی نیمه دوم مجدد عرضه ها باعث افت شاخص شدند. در نهایت بازار با وضعیت متعادلی بسته شد. با اینکه بازار نوسانی بود ولی ارزش صف های خرید بیش از ۲ هزار میلیارد بود. برآیند معاملات ورود پول حقیقی زیادی را نشان میدهد. درآمدثابت‌ها خروج پول حقیقی خوبی داشتند. ارزش معاملات خوب و کماکان جذاب است.

مهمترین نمادهای امروز

نماد کتوکا مثبت ترین تابلو را (با معیار سنجه بیفیلتر) در بین همه نمادها داشت. این نماد این مدت خیلی از بازار جا مانده است. البته سهم سه ماه قبل رشد خوبی داشته ولی در سه ماه اخیر درجازده است. به نظر میرسد تا قله تاریخی سهم امکان صعود داشته باشد.

مهمترین گروه امروز

گروه وسایل ارتباطی مثبت‌ترین و فنی مهندسی منفی‌‌ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. دیروز هم عرض شد: شاخص مانعی برای رشد ندارد. محدوده ۲۲۵۰-۲۳۰۰ هزار واحد میتواند کمی برای بازار نوسان ایجاد کند. ورود پول حقیقی امروز و خروج پول از درآمد ثابتها سیگنال مهمی برای بازار است. منفی ها خوب خرید می شوند و سهام ها دست به دست می شوند. در مسیر رشد این نوسان ها طبیعی است. در نوسان ها بدون از هیجان زدگی و با دقت سبد خود را مدیریت کنید و وزن نمادهای کم ریسک را بیشتر کنید.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی