گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۸ آبان ۱۴۰۱

4.7/5 - (3 امتیاز)

تقاضای خرید روز چهارشنبه ادامه پیدا نکرد و بازار با عرضه و قدرت فروشنده شروع کرد.الگوهای کندلی نزولی زیادی شکل گرفت و شاخص ساز ها باعث افت شدی دشاخص شدند. تقریبا تمام بازار منفی بود و  فقط شاخص گروه های سیمان و رایانه مثبت بودند. ساعت پایانی کمی تقاضا و قدرت خریدار و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی بیشتر شدند. خودرو هم دقایق پایانی جمع شد و مثبت بسته شد که میتواند سیگنال خوبی برای بازار باشد. نکته مهم بازار امروز این بود که ارزش سفارشات خرید کم نبود و صندوق های درآمدثابت خروج پول حقیقی زیادی داشتند که میتواند منجر به خریدهای خوبی شود.

مهمترین نمادهای امروز

در حالی که نمادهای فولاد و فملی و پالایشی ها زحمت پایین کشیدن را شاخص کشیدند ولی نمادهای مثل دکوثر و ریشمک هم بیشترین رشد و نماد وسدید بیشترین صف خرید را داشت.

مهمترین گروه امروز

در حالی که گروه حمل و نقل جز منفی ترین گروه های بازار بود گروه ماشین آلات بیشترین خروج پول حقیقی را داشت.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۹ آبان

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.
  • حمایت ۱۳۸۲ هزار واحد پیش روی شاخص است و احتمال عکس العمل شاخص به این حمایت وجود دارد ولی حمایت محکم تر حمایت ۱۳۳۰ هزار واحد است. طبیعتا برگشت شاخص از ۱۳۸۲ حرکت شارپی تری را نتیجه خواهد داد.
  • تقاضای شدید در نماد خودرو میتواند سیگنال خوبی برای بازار باشد.
گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۸ آبان ۱۴۰۱

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی