گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۸ آذر ۱۴۰۱

3.9/5 - (8 امتیاز)

بازار بعد از ورود به کانال ۱۵۰۰ هزار واحد با تردید ادامه داد. البته انتظار این وضعیت را هم داشتیم. روزگذشته در مورد مقاومت ۱۵۱۱ هزار واحد و مقاومت روانی ۱۵۰۰ هزار واحد صحبت کردیم. در این شرایط طبیعتا بازار باید اصلاح کند. این اصلاح میتواند اصلاح زمانی باشد یا حتی یک اصلاح یکروزه و سریع ولی در کل برای رسیدن به تارگت ۱۶۵۰ هزار واحد نیاز به نوسان و نفس گیری هست. در ادامه بازار تلاش کرد جو مثبت را حفظ کند ولی چندان موفق نبود. نمادهای منفی و الگوهای نزولی زیادی شکل گرفت. هم وزن منفی بسته شد و شاخص کل هم یکبار از منفی به مثبت رفته بود مسیر رفته را بازگشت. امروز هم درآمدثابتها خروج پول حقیقی زیادی داشتند و به نظر میرسید که منفی ها خوب خرید میشدند. ارزش معاملات بیش از ۷ همت و قابل قبول بود.

مهمترین نمادهای امروز

نماد فارس به تنهایی بیش از ۴۰۰۰ هزار واحد روی شاخص تاثیر مثبت داشت. اگر این تاثیر مثبت نبود نمادهای شپنا و خودرو شاخص را منفی کرده بودند.

مهمترین گروه امروز

شاخص ذغال سنگ مثبت ترین و گروه خودرو منفی ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۹ آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد. شاخص در تایم فریم ۱۵ دقیقه ای واگرایی منفی دارد و نیاز به کمی استراحت دارد. بعد از گذر از ۱۴۵۰ هزار واحد این سطح به عنوان حمایت مهم شاخص عمل خواهد کرد. شاخص  به مقاومت ۱۵۱۱ هزار واحد عکس العمل نشان داده ولی بعد از اصلاح جزیی میتواند به روند صعودی ادامه دهد و تارگت های آینده شاخص محدوده ۱۶۵۰-۱۷۰۰ هزار واحد هستند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی