گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

5/5 - (3 امتیاز)

بازار منفی شروع شد هر چند شاخص لحظاتی مثبت هم شد ولی به مرور عرضه بیشتر شد و شاخص کل و هم وزن افت زیادی کردند. با منفی شدن بیش از ۶۰۰ نماد الگوهای نزولی زیادی شکل گرفت. هر چند بازار منفی بود ولی تعداد نمادهای صف فروش زیاد نبود و نمادهای صف خرید نسبت فروش قابل توجه بود. نکته مهم در مورد برآیند خرید حقیقی این بود که برآیند معاملات نشان میدهد، خروج پول حقیقی از بازار زیاد بوده در حالی که صندوق های درآمد ثابت خروج پول حقیقی زیادی داشتند که هر دو این موارد نکات مثبتی محسوب می شود. ارزش معاملات کمتر از ۴ همت و خالی از هیجان!!!

مهمترین نماد امروز

علیرغم منفی بودن بازار، نماد ویژه امروز تابلو خیلی خوبی داشت و با ورود پول هوشمند و سرانه خرید خوب با مقاومت خود در تایم فریم روزانه مواجه شد.

نماد ونیکی در تایم فریم هفتگی گپ مقاومتی دارد و در صورتی که از سطح مقاومتی خود در تایم فریم روزانه بگذرد، تا سطح 843 میتواند رشد داشته باشد که در این صورت در تایم فریم ماهانه هم روی سطح مقاومتی قرار خواهد گرفت و میتواند در بلند مدت هم روند خوبی داشته باشد.

دقت داشته باشیدکه پیشنهادات بخش نماد ویژه عموما نمادهای میان مدتی هستند! برای مشاهده استراتژی های متنوع تر و سیگنال های خرید و فروش و مدیریت هوشمند سبد خود از نرم افزار کوانتوم استفاده کنید.

برای ورود به نرم افزار کوانتوم کلیک کنید

مهمترین گروه امروز

هیچ گروهی مثبت نبود و گروه انبوه‌سازی منفی‌ترین گروه بازار بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۹ بهمن ماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد. متاسفانه سناریو بدبینانه رخداد و شاخص بنا دارد سطوح مطمئن تر را تجربه کند. شاخص فردا وارد ناحیه حمایتی 2030 تا 2050 می شود. بنابراین انتظار داریم بازار متعادل تر شود و برای روزهای آتی باید شاهد نشانه های برگشت در بازار باشیم.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید