گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۹ آذر ۱۴۰۱

4.7/5 - (7 امتیاز)

با دنبال کردن دقیق بازار، شرایط بازار امروز را به خوبی متصور بودیم. امروز هم عرضه ادامه پیدا کرد. نیمه اول بازار، شرایط بازار زیاد منفی نبود ولی نیمه دوم نمادهای منفی بیشتر شدند. علیرغم شرایط منفی بازار الگوهای صعودی بیشتر از نزولی بودند. ساعت پایانی معاملات قدرت خریدار و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی بیشتر شدند که از تمایل بازار برای تغییر روند حکایت داشت. امروز هم درآمدثابتها خروج پول حقیقی زیادی داشتند که میتوان به تمایل سهامداران به جمع کردن منفی ها دلالت کند. ارزش معاملات کمتر از دیروز بود و میتوان اینطور تعبیر کرد که فروشنده ها عجله ای برای خروج نداشتند.

مهمترین نمادهای امروز

نماد خموتور در تایم فریم ده دقیقه ای بیشترین حجم مشکوک بازار بود و با صف خرید بسته شد.

مهمترین گروه امروز

ارتباطات مثبت ترین گروه و حمل و نقل منفی ترین بود. گروه فلزات و معدنی ها تاثیر منفی زیادی بر شاخص داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۳۰ آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. نمادهای زیادی در تایم فریم ده دقیقه ای واگرایی مثبت ساختند و تلاش کردند روند را تغییر دهند. دور از انتظار نیست که اصلاح کوتاهی در شاخص داشته باشیم و روند صعودی ادامه پیدا کند. بعد از گذر از ۱۴۵۰ هزار واحد این سطح به عنوان حمایت مهم شاخص عمل خواهد کرد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی