گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲

4.8/5 - (5 امتیاز)

بازار منفی ولی بهتر از انتظار بود. با بازگشایی نماد خودرو وضعیت بازار را بهتر شد و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی افزایش پیدا کرد و الگوهای صعودی هم زیاد شد. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات کمتر از هفته قبل بود و به کانال ۳ همت رسید!!!

مهمترین نماد امروز

نماد غگلپا امروز تابلوی خوبی داشت و خوب حجم خورد. این سهم اصلاح خوبی داشته و موج صعودی قبلی آن هم بلند بوده است. میانگین حجم این سهم پایین است از این رو باید در مدیریت وزن آن در سبد دقت لازم را داشته باشید.

مهمترین گروه امروز

گروه کاشی مثبت‌ترین و انبوه سازی منفی‌ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۳۰ مردادماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. در صورت برگشت شاخص از همین محدوده واگرایی مثبت هم شکل میگیرد. حفظ مینیمم قبلی(۱۹۵۰ هزار واحد) اهمیت دارد و بعد از آن بازه حمایتی ۱۸۰۰ تا ۱۸۵۰ هزار واحد، حمایت مهمی برای شاخص است. اولین مقاومت هم ۲ میلیون واحد است.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید