گزارش وضعیت بازار سرمایه 2 آذر 1401

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲ آذر ۱۴۰۱

4.4/5 - (110 امتیاز)

بازار متعادل شروع کرد و علیرغم تلاش گروه های خودرو و بانک رشد چشم گیری نداشتیم. نیمه دوم عرضه ها بیشتر شد و روند شاخص کل برگشت. البته امروز هم شاخص هم وزن رشد بیشتری داشت و نمادهای کوچکتر پر تقاضاتر بودند. درآمدثابتها ورود پول حقیقی داشتند که برای روز چهارشنبه رقم زیادی نبود. نکته قابل توجه بازار امروز این بود که مجموع بازار ابتدا ورود پول حقیقی داشت ولی تغییر مالکیت صفر شد که نشان از احتیاط خریداران در نیمه دوم بازار داشت. ارزش معاملات مثل روزهای قبل بود و تغییر محسوسی نداشت. به نظر میرسد شاخص به نفس گیری بیشتری نیاز دارد تا بتواند روند صعودی را آغاز کند.

مهمترین نمادهای امروز

نماد وبانک عجیب ترین نماد امروز بود؛ حجم معاملاتی بسیار بیشتر از میانگین به همراه قدرت خریدار نجومی!!! علاوه بر این کد به کد حقوقی به حقیقی هم داشت و اساسا روند خوبی هم در کانال های رگرسیون این نماد دیده می شود.

مهمترین گروه امروز

گروه انبوه سازی جز بیشترین رشدها بود و منفی ترین ذغال سنگ بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۳ آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. بازار نه توان پیشروی دارد و نه پای برگشت. به نظر می رسد بنای اصلاح زمانی دارد. تثبیت بالای ۱۴۱۵ هزار واحد برای تداوم روند صعودی مهم است. حفظ حمایت ۱۳۸۰ هزار واحد هم روند را امیدوار کننده نشان میدهد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی