گزارش وضعیت بازار بورس در ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲

5/5 - (1 امتیاز)

طبق انتظار بازار متعادل شروع کرد و حتی شاخص مثبت شد ولی به مرور عرضه افزایش یافت و بیش از ۶۰۰ نماد زیر قیمت پایانی رفتند. هرچند ساعت پایانی کمی تقاضا افزایش یافت ولی بیش از ۵۰۰ نماد منفی بسته شدند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد و از طرفی درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند که هر دو نشانه تردید در بازار است. ارزش معاملات کمی افت نشان میدهد که نشان دهنده عدم هیجان فروش در بازار است.

مهمترین نماد امروز

نمادی از گروه جذاب انبوه سازی، فیلترهای متعدد را پاس کرده و نظرها را به خود جلب میکند. این نماد امروز نزدیک 7 برابر میانگین خود حجم خورد، در شرایطی که قدرت خریدار و سرانه بالایی داشت. در مجموع شرایط تابلو سهم خوب است ولی از نظر تکنیال نکات مهمی دارد.

نماد ثمسکن در حال عبور از مقاومت های مهمی است. هر چند که تابلو سهم و پول هوشمند پیشرفته سهم نشان میدهد که روند خوبی در سهم شکل گرفته است ولی این مقاومت ها ممکن است در مسیر حرکت سهم نوسان ایجاد کنند ولی الگوی سهم به گونه ای است که در تایم فریم هفتگی با مقاومت بعدی گپ خوبی دارد و در تایم فریم ماهانه هم در هم در حال عبور از سطوح مهمی است که بعد از تثبیت بالای این سطوح میتواند موج خوبی را بسازد.

دقت داشته باشیدکه پیشنهادات بخش نماد ویژه عموما نمادهای میان مدتی هستند! برای مشاهده استراتژی های متنوع تر و سیگنال های خرید و فروش و مدیریت هوشمند سبد خود از نرم افزار کوانتوم استفاده کنید.

برای ورود به نرم افزار کوانتوم کلیک کنید

مهمترین گروه امروز

انبوه‌سازی مثبت‌ترین و وسایل‌ارتباطی امروز هم منفی‌ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۳ بهمن ماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد. متاسفانه شاخص سطح ۲۱۵۰ هزار واحد را از دست داد. حمایت مهم شاخص سطح ۲۱۰۰ تا ۲۱۲۰ هزار واحد است که البته چندان دور نیست. امروز بیشتر افت شاخص متاثر از هم وزن بود و نمادهای شاخص ساز بعضا مثبت هم بودند. در واقع شاخص هم وزن باید به سطح حمایتی ۷۳۰ هزار واحد نزدیک شود که ممکن است چند روزی بازار را منفی نگه دارد.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید