گزارش وضعیت بازار بورس در ۲ بهمن ۱۴۰۱

3.6/5 - (20 امتیاز)

امروز هم عرضه در بازار زیاد بود. ابتدا تقاضا در بازار مشاهده میشد و شاخص کل مثبت بود. سپس عرضه زیاد و شاخص منفی شد. در نهایت نیمه دوم بازار تقاضا بیشتر شد و روند شاخص برگشت ولی شاخص مثبت نشد. قدرت فروشنده کمی بیشتر بود ولی الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت. برآیند پول حقیقی خروج پول حقیقی از بازار را نشان میدهد. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات تغییر نداشت و مقدار قابل قبولی داشت.

مهمترین نمادهای امروز

نماد شتران از موثرترین نمادهای امروز بود که تاثیر مثبت بر شاخص داشت. این نماد این چند روز خلاف جهت بازار روند صعودی آرامی را دنبال میکند.

مهمترین گروه امروز

منسوجات مثبت‌ترین گروه  و حمل و نقل منفی ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۳ بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. شاخص امروز برگشتی داشت که نشان از امید سهامداران داشت. با توجه به سابقه شاخص، احتمالا تداوم روند صعودی وجود دارد ولی ممکن است این مثبت ها فرصت خروج باشند. اینکه ارزش معاملات کاهش چشم گیری نداشته، باید صبر کنیم و بازار فردا را هم دنبال کنیم. اولین حمایت مهم شاخص ۱۵۸۵ هزار واحد است و اولین مقاومت شاخص ۱۷۲۰ هزار واحد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی