گزارش وضعیت بازار بورس در ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

5/5 - (2 امتیاز)

بازار ابتدا مردد شروع کرد و بازار متعادل بود. در ادامه با افزایش تقاضا شاخص کمی مثبت شد و نمادهای مثبت افزایش یافتند. نمادهای بالاتر از قیمت‌پایانی و الگوهای‌صعودی بیشتر بودند. نمادهای صف خرید کمی بیشتر بودند ولی با ارزش کمتر! در تایم فریم روزانه نمادهای زیادی در محدوده‌حمایتی هستند.  برآیند معاملات ورود پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروجی پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات کمتر از روزهای قبل شد.

مهمترین نماد امروز

نماد جذابی که امروز پولبک به مقاومت شکسته شده را تکمیل کرد و با تابلو قوی صف خرید شد. این نماد در واقع به سقف کانال نزولی هم پولبک زده و از این منظر هم موقعیت خیلی جذابی دارد.

نماد ثاخت در ماه اخیر رشد خوبی هم داشته و میتواند ریز موج صعودی دیگری را بعد از این اصلاح تجربه کند. مقاومت مهم این نماد در تایم فریم هفتگی ۳۰ درصد بالاتر قرار دارد. برای بررسی دقیق تر این نماد کلیک کنید.

برای مشاهده استراتژی های متنوع تر و سیگنال های خرید و فروش و مدیریت هوشمند سبد خود از نرم افزار کوانتوم استفاده کنید.

برای ورود به نرم افزار کوانتوم کلیک کنید

مهمترین گروه امروز

محصولات‌کاغذ مثبت‌ترین و محصولات‌چوبی منفی‌ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱ آذر ماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. امروز شاهد افزایش تقاضا و ورود پول حقیقی در بازار بودیم ولی سیگنال مهم برای تغییر روند بازار، افزایش ارزش معاملات است. همانطور که در یک هفته اخیر مکرر تاکید شد بازار بنای اصلاح زمانی دارد و به نظر میرسد شاخص در رنج ۲ میلیون واحد تا ۲۰۵۰ اصلاح زمانی داشته باشد.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید