گزارش وضعیت بازار بورس در ۳۰ فروردین ۱۴۰۲

4.1/5 - (7 امتیاز)

همانطور که در گزارش دیروز اشاره شد، انتظار زیادی از بازار امروز نداشتیم. بازار ابتدا به عرضه ها غلبه کرد و خوب مثبت شد ولی نیمه دوم مجددا عرضه بیشتر شد و شاخص را منفی کرد. تردیدها در معاملات امروز ناشی از تعطیلات پیش روست. از طرفی نمادهای زیادی در مقاومت هستند و این نوسانات بازار را تشدید می کند. ساعت پایانی، تقاضا در بازار زیاد و بازار متعادل بسته شد. با اینکه بازار نوسانی بود ولی ارزش صفا های خرید بیش از 1500 میلیارد بود. برآیند معاملات ورود پول حقیقی زیادی را نشان میدهد. ارزش معاملات خوب و کماکان جذاب است.

مهمترین نمادهای امروز

نماد میدکو تاثیرگذارترین نماد روی شاخص بود. این نماد به تازگی از کانال نزولی خود خارج شده است. هر چند مقاومت استاتیک هم در پیش رو دارد و به نظر میرسد با دنبال کردن سهم میتوان نقطه ورودی خوبی پیدا کرد.

مهمترین گروه امروز

گروه وسایل‌ارتباطی مثبت‌ترین و محصولات‌چوبی منفی‌ترین‌ بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۴ اردیبهشت۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. کماکان با بازار همراه هستیم. شرایط را به دقت دنبال می کنیم و از نوسان ها برای تبدیل سهم در سبد استفاده میکنیم. روند کلی شاخص صعودی است. نوسان و اصلاح هم ذات بازار است. باید در همراهی بازار، طبق استراتژی عمل کنیم. استراتژی برای هر سهم ورود و خروج را تعیین میکند. به این ترتیب با تبدیل به موقع نمادها در سبد، از نوسانات بازار برای بهینه شدن سبد خود استفاده کنید.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی