گزارش وضعیت بازار بورس در ۳ اسفند ۱۴۰۱

4.4/5 - (12 امتیاز)

مطابق انتظار، بازار متعادل شروع کرد. بعد از دو روز رشد شدید، شاخص نیاز به استراحت داشت. البته شاخص ابتدا مثبت شد ولی تداوم عرضه و افزایش نمادهای منفی شاخص را منفی کرد. نیمه دوم تقاضا بیشتر شد و شاخص برگشت ولی مثبت نشد. نمادهای بالاتر از قیمت پایانی به شدت افزایش یافت و نمادهای مثبت و الگوهای صعودی هم بیشتر شدند. امروز برآیند معاملات، خروج پول حقیقی نشان میدهد در حالی که طبق روال چهارشنبه ها درآمدثابتها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات مثل دیروز خوب بود.

مهمترین نمادهای امروز

نماد ویسا بیشترین سرانه خرید نسبت به میانگین بود. این نماد با ورود پول هوشمند غیر متعارف و واگرایی مثبت شرایط بسیار جذابی دارد.

مهمترین گروه امروز

منسوجات مثبت‌ترین بودند و خودرو منفی ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۶ اسفند

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. روز گذشته عرض شد که امروز بازار متعادل خواهد بود. چون علیرغم تعداد نماد منفی زیاد، تقاضا در بازار چشم گیر بود و. دقیقا طبق انتظار بازار امروز نگرانی زیادی نداشت. برای روز آتی معاملاتی هم شروع متعادلی خواهیم داشت. بازار نیاز به اصلاح بیشتری دارد و نمادهای زیادی در ناحیه مقاومتی هستند. اگر شاخص به هیجان از این مقاومت عبور کند یعنی تارگت های بلندی در سر دارد ولی به صورت معمول نیاز به تداوم اصلاح هست یا زمانی یا قیمتی.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳ اسفند ۱۴۰۱

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی