گزارش وضعیت بازار بورس در ۳ بهمن ۱۴۰۱

4.2/5 - (70 امتیاز)

در گزارش روز قبل عرض شد که انتظار بازار متعادل برای امروز داریم. بازار کمی بهتر از انتظار بود و با اینکه عرضه زیاد و قدرت فروشنده غالب بود، بازار مثبت شروع کرد و شاخص هم رشد کرد ولی این وضعیت تداومی نداشت و نیمه دوم شاخص روند نزولی گرفت ولی در نهایت مثبت بسته شد. شاخص هم وزن هم مثبت بود و رشد خوبی داشت. به دلیل حرکت از مثبت به منفی شاخص ، الگوهای نزولی زیادی هم شکل گرفت. از طرفی برآیند پول حقیقی، خروج پول حقیقی از بازار سهام را نشان میدهد در حالی که درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات هم نسبتا به هفته گذشته کاهش نشان میدهد.

مهمترین نمادهای امروز

نماد حخزر حجم مشکوکی داشت که در یکسال گذشته معاملات این نماد بی سابقه بوده است. هر چند که سهم رشد خوبی داشته و موقعیت ریسکی دارد ولی امروز با تقاضای زیاد، کندل پوششی خوبی ساخت.

مهمترین گروه امروز

انبوه سازی مثبت‌ترین گروه  و قند و شکر منفی ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۴ بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. امروز علاوه بر این که بازار راه رفته را برگشت، درآمد ثابت ها هم ورود پول داشتند و ارزش معاملات هم کاهش نشان میدهد. مجموع این علائم، تداوم اصلاح را محتمل تر نشان میدهد ولی حمایت هایی هم در شاخص سازها دیده می شود و هنوز این احتمال وجود دارد که شاخص بتواند کانال در یک حرکت کم شتاب تر از قبل، کمی رشد کند. اولین حمایت مهم شاخص ۱۵۸۵ هزار واحد است و اولین مقاومت شاخص ۱۷۲۰ هزار واحد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی