گزارش وضعیت بازار بورس در ۳ تیرماه ۱۴۰۲

5/5 - (3 امتیاز)

بازار با عرضه آغاز کرد. خصوصا شاخص‌سازها باعث افت شاخص شدند. ولی شاخص هم وزن وضعیت بهتری داشت. نیمه دوم کمی تقاضا بیشتر شد و روند شاخص برگشت ولی بازگشایی ها باعث افت شاخص شد. با اینکه بازار مثبت نبود ولی ارزش صف های فروش هم زیا نبود. عرضه اولیه نیان قدرت خریدار خیلی بالایی داشت و میانگین قدرت خریدار کل بازار را بالا نگه داشته بود. با اینکه الگوهای صعودی کم نبودند ولی الگوهای نزولی بیشتر از صعودی بودند. در کل  برآیند معاملات خروج‌پول‌حقیقی را گزارش داد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات هنوز چشم گیر نیست.

مهمترین نماد امروز

نماد ثجنوب حتما بررسی کنید. این نماد با سرانه خرید خیلی خوب، قدرت خریدار بالا، تابلو خیلی خوبی دارد. از طرفی سهم تغییر روند داده و ابتدای روند صعودی است. البته مقاومتهای مهمی هم پیش روی سهم هست که با این تابلو قوی احتمال شکست آنها زیاد است.

مهمترین گروه امروز

گروه محصولات‌چوبی مثبت‌ترین و وسایل‌ارتباطی منفی‌ترین بودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۴ تیرماه ۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. در انتظار شکست مقاومت ۲۲۰۰ هزار واحد هستیم. هنوز بازار تردید دارد ولی نکته مثبت این است که شاخص سطح ۲۱۴۵ هزار واحد را به خوبی حفظ کرده و تلاش برای تغییر روند مشهود است.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳ تیرماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید