گزارش وضعیت بازار بورس در ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

4.9/5 - (110 امتیاز)

در گزارش روز قبل عرض شد که بازار امروز متعادل خواهد بود.  بازار دقیقا با همین منوال پیش رفت. شاخص ابتدا تحت تاثیر عرضه‌ها منفی شد ولی بلافاصله تقاضا رشد کرد و شاخص مثبت بسته شد. نمادهای مثبت و بالتر از قیمت پایانی به شدت افزایش پیدا کرد و جو بازار کاملا مثبت شد. چون بازار از منفی به مثبت رفت الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت. ارزش صف های خرید کماکان بالای هزار میلیارد است. برآیند معاملات ورود پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت ها هم خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات خوب و کماکان جذاب است.

مهمترین نمادهای امروز

نماد وتوس بیشترین حجم مشکوک بازار بود. این نماد بعد از رشد زیاد در مقاومت مهمی قرار دارد ولی تابلو خوبی دارد و با قدرت خریدار و سرانه خوب خرید می شود!!!!

مهمترین گروه امروز

گروه وسایل‌ارتباطی مثبت‌ترین و محصولات‌چوبی منفی‌ترین‌ بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۵ اردیبهشت۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. کماکان با بازار همراه هستیم. شرایط را به دقت دنبال می کنیم و از نوسان ها برای تبدیل سهم در سبد استفاده میکنیم. روند کلی شاخص صعودی است. نوسان و اصلاح هم ذات بازار است. باید در همراهی بازار، طبق استراتژی عمل کنیم. استراتژی برای هر سهم ورود و خروج را تعیین میکند. به این ترتیب با تبدیل به موقع نمادها در سبد، از نوسانات بازار برای بهینه شدن سبد خود استفاده کنید.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی