گزارش وضعیت بازار بورس در ۴ بهمن ۱۴۰۱

3.9/5 - (13 امتیاز)

همانطور که عرض شده بود، بازار متعادل دنبال شد. با اینکه شاخص منفی بود، هم وزن مثبت بود و قدرت خریدار کمی بیشتر از فروشنده بود. از طرفی الگوهای صعودی نیز بیشتر از نزولی بودند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند و مجموع بازار خروج پول حقیقی داشت. ارزش معاملات نسبت به روز قبل افت قابل توجهی داشت. نکته مثبت بازار امروز این بود که ساعت پایانی معاملات، تحرکات مثبت در بازار دیده میشد از جمله ورود پول حقیقی و افزایش نمادهای مثبت. نکته مهم دیگر در تحلیل بازار این است که نمادهای متعددی در ناحیه حمایتی هستند که تعدادشون بیشتر از مواردی است که در ناحیه مقاومتی هستند.

مهمترین نمادهای امروز

نماد پرسپولیس بیشترین ورود پول هوشمند امروز بود.

مهمترین گروه امروز

ذغال سنگ مثبت‌ترین گروه  و بانک منفی ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۵ بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. بازار امروز تعیین تکلیف نکرد و شاخص تحت تاثیر پالایشی ها کمی افت کرد. اگر فردا بازار مثبت باشد و ارزش معاملات افزایش یابد میتوان به وضعیت بازار امیدوار بود در غیر اینصورت باید به استقبال ۱۵۸۵ هزار واحد برویم. اولین حمایت مهم شاخص ۱۵۸۵ هزار واحد است و اولین مقاومت شاخص ۱۷۲۰ هزار واحد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی