گزارش وضعیت بازار بورس در ۵ فروردین ۱۴۰۲

4.8/5 - (10 امتیاز)

بازار خوب شروع کرد و شاخص رشد کرد ولی بافصله عرضه زیاد شد و شاخص کمی عقب نشست. در ادامه و با صف شدن نمادی مهمی چون فولاد و ذوب، تقاضا در بازار زیاد شد و شاخص مجددا صعودی شد. درآمدثابت‌ها خروج پول حقیقی زیادی دشتند. برآیند معاملات کل بازار ورود پول حقیقی را نشان میدهد. در نهایت بازار با وضعیت متعادل بسته شد. ارزش معاملات خوب و قابل قبول بود.

مهمترین نمادهای امروز

نماد های تفارس و دبالک جز نمادهایی بودند که ورود پول هوشمند پیشرفته داشتند.

مهمترین گروه امروز

وسایل ارتباطی و فلزات مثبت ترین گروه ها و سیمان منفی ترین گروه امروز بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۶ فروردین ۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. بازار خیلی خوب صعود کرده ولی ممکن است در آستانه ورود به کانال ۲ میلیون واحد عرضه ها بیشتر شود.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۵ فروردین ۱۴۰۲

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی