گزارش وضعیت بازار بورس در ۶ آبان ماه ۱۴۰۲

3/5 - (4 امتیاز)

بازار تحت تاثیر اخبار به شدت منفی بود. بیش از ۷۰۰ نماد منفی و ۵۶۵ نماد زیر قیمت پایانی بسته شدند. الگوهای نزولی زیاد بود و هیچ الگوی صعودی نداشتیم. قدرت فروشنده غالب بود و بیش از ۳۰۰ نماد صف فروش بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی زیادی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند. ارزش معاملات تغییر محسوسی نداشت.

مهمترین نماد امروز

روز سختی برای بازار بود. نمادهای خیلی زیادی منفی بودند و خروج پول حقیقی از بازار زیاد بود. با این حال نمادهایی بودند شرایط خوبی داشتند و اساسا منفی امروز فرصت ورود به سهم را فراهم آورد. از طرفی نمادهایی که در گزارش روزهای قبل ارایه شده بودند هم امروز فرصت ورود خوبی دادند.

علاوه برنمادهای پیشنهادی هفته گذشته امروز نماد فزر هم شرایط خوبی داشت. با کف سازی خوبی که داشته، امروز با کندل خوب، از مقاومت مهمی هم گذشته است. االبته مقاومتی هم سر راه دارد و از همین جهت احتمالا بتوان روز های آتی با قیمت مناسب در سهم ورود کرد. طبیعتا صفر تابلو امروز برای این نماد، برای ورود مناسبتر است. جهت تکمیل اطلاعات تحلیلی کلیک کنید.

برای مشاهده استراتژی های متنوع تر و سیگنال های خرید و فروش و مدیریت هوشمند سبد خود از نرم افزار کوانتوم استفاده کنید.

برای ورود به نرم افزار کوانتوم کلیک کنید

مهمترین گروه امروز

شاخص هیچ گروهی مثبت نبود و ذغال‌سنگ منفی‌ترین نبود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۷ آبان ماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد. در گزارش هفته گذشته در مورد وضعیت ناپایدار شاخص صحبت کردیم و تاکید کردیم که بازار هنوز احتیاط زیادی را می طلبد. خوب امروز شاخص به سرعت اولین حمایت مورد نظر ما رسید. محدوده ای که شاخص سه ماه قبل کف‌سازی کرده و در صورت از دست دادن این سطح حمایت بعدی شاخص ۱۸۵۰ هزار واحد خواهد بود. طبیعتا شاخص این مسیر را افتان و خیزان طی خواهد کرد و احتمال اینکه فردا نیمه دوم بازار برگردد وجود دارد.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۶ آبان ماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید