تحلیل وضعیت بازار سرمایه 6 آذر 1401

گزارش وضعیت بازار بورس در ۶ آذر ۱۴۰۱

4.1/5 - (8 امتیاز)

بازار مثل روز قبل متعادل و ضعیف بود. شاخص کل منفی و شاخص هم وزن مثبت بود. در ادامه خودرو و خساپا مثبت شدند و جو بازار بهتر شد. نیمه دوم تقاضا بیشتر شد و شاخص کل برگشت شد. چون بازار ابتدا منفی و بعد مثبت شد، الگوهای کندلی صعودی زیادی شکل گرفت. در پی افزایش قدرت خریدار، تعداد نمادهای بالاتر از قیمت پایانی بیشتر از نمادهایی شد که زیر قیمت پایانی معامله می شدند. درآمدثابتها خروج پول حقیقی زیادی داشتند و خروج پول از مجموع بازار رقم بالایی نبود. ارزش معاملات مثل روزهای قبل بود و تغییر محسوسی نداشت.

مهمترین نمادهای امروز

نماد رتاب وقعیت خیلی خاصی داشت. هم حجم زیادی معامله شد، هم قدرت خریدار بسیار بالایی داشت. به این ترتیب ورود پول هوشمند قابل توجهی در این نماد اتفاق افتاد.

مهمترین گروه امروز

بیشترین رشد مربوط به گروه محصولات فلزی بود و منفی ترین ذغال سنگ بود. علاوه بر این نمادهای گروه خودرو ارزش معاملات بالایی داشتند و گروه دارو و زراعت هم تقاضای خوبی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۷ آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. شرایط بازار تغییری نکرده و تحلیل قبل پابرجاست. به نظر می رسد بنای اصلاح زمانی دارد. تثبیت بالای ۱۴۱۵ هزار واحد برای تداوم روند صعودی مهم است. حفظ حمایت ۱۳۸۰ هزار واحد هم روند را امیدوار کننده نشان میدهد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی