گزارش وضعیت بازار بورس در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

4.2/5 - (6 امتیاز)

وضعیت بازار متعادل بود. عرضه داشتیم ولی تقاضا هم زیاد بود. نمادها راهشون رو از بازار جدا کردند. برخی در حال اصلاح و برخی در حال صعود. ارزش صف‌های خرید مدتی است بالای ۱۰۰۰ میلیارد است. قدرت خریدار و الگوهای صعودی زیاد بود. امروز هم برآیند معاملات ورود پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت ها خروج پول حقیقی کمی داشتند. ارزش معاملات خوب و کماکان جذاب است.

مهمترین نمادهای امروز

نماد تملت بیشترین حجم مشکوک بازار بود. این نماد خیلی از بازار عقب است و بعید نیست خلاف جهت بازار حرکت کند.

مهمترین گروه امروز

گروه وسایل‌ارتباطی مثبت‌ترین و سایرمالی منفی‌ترین‌ بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۹ اردیبهشت۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. کماکان با بازار همراه هستیم. شرایط را به دقت دنبال می کنیم و از نوسان ها برای تبدیل سهم در سبد استفاده میکنیم. روند کلی شاخص صعودی است. نوسان و اصلاح هم ذات بازار است. باید در همراهی بازار، طبق استراتژی عمل کنیم. استراتژی برای هر سهم، ورود و خروج را تعیین میکند. به این ترتیب با تبدیل به موقع نمادها در سبد، از نوسانات بازار برای بهینه شدن سبد خود استفاده کنید.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی