گزارش وضعیت بازار بورس در ۷ تیرماه ۱۴۰۲

4.9/5 - (86 امتیاز)

عرضه های دیروز ادامه داشت. ولی بلافاصله تقاضا افزایش یافت. با اینکه بیش از ۵۰۰ نماد منفی بودند، نمادهای بالاتراز قیمت پایانی بیشتر شدند. شاخص بعد از افت ۱۵ هزار واحدی برگشت ولی رشدی نکرد. ساعت پایانی مجدد عرضه بیشتر شد. چون بازار از منفی به مثبت رفته بود، الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت که امیدواری را برای تغییر روند بیشتر می کند. با اینکه بازار منفی بود ارزش صفهای خرید چند برابر فروش شد. برآیند معاملات خروج‌پول‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها طبق روال چهارشنبه ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات هنوز چشم گیر نیست.

مهمترین نماد امروز

نماد غفارس، نکات مثبت متعددی در تابلو خود دارد. تابلو نماد را در این لینک بررسی کنید. نکته قابل توجه این است که این نماد در هفته اخیر رشد خوبی داشته و در مواجهه با مقاومت مهمی قرار دارد. از این میتوان سهم را دنبال کرد تا اصلاح یا یک نوسان، با قیمت مناسب وارد شد.

مهمترین گروه امروز

گروه لاستیک مثبت‌ترین و وسایل‌ارتباطی منفی‌ترین بودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۰ تیرماه ۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. تلاش بازار برای حفظ سطح ۲۱۴۵ هزار واحد شاخص مشهود است که روند امیدوار کننده ای را برای شاخص رقم می زند. رسیدن به سطح ۲۱۰۰ هزار واحد هم بعید نیست که البته فاصله زیادی هم تا این سطح نداریم.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۷ تیرماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید