گزارش وضعیت بازار بورس در ۸ آبان ۱۴۰۱

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار متعادل شروع کرد ولی عرضه در نمادهای کوچک زیاد بود.
  • شاخص هم وزن منفی و شاخص کل مثبت و صعودی بود.
  • نیمه دوم بازار بهتر شد هم قدرت خریدار افزایش پیدا کرد و هم نمادهای مثبت بیشتر شدند.
  • الگوهای کندلی صعودی زیادی هم شکل گرفت.
  • گروه پالایش و فلزات بیشتری رشد و تاثیر را در بازار داشتند.
  • درآمدثابت‌ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند.

پیش بینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۹ آبان ۱۴۰۱

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.
  • افزایش ارزش معاملات در کنار خروج پول از درآمد ثابت ها امیدوار کننده است.
  • اولین مقاومت ۱۲۸۸ هزار واحد است و تثبیت بالای ۱۳۰۰ هزار واحد اهمیت زیادی دارد.
گزارش وضعیت بازار بورس در ۸ آبان ۱۴۰۱

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی