گزارش وضعیت بازار بورس در ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

4/5 - (5 امتیاز)

هر چند شاخص هم وزن مثبت بود و نمادهای زیادی مثبت معامله می شدند ولی شاخص کل رشد زیادی نداشت. نیمه دوم هم به مرور شاخص افت کرد ولی نیم ساعت آخر بازار شاخص ساز ها رنج زدند و شاخص کل را هم رشد دادند. الگوهای صعودی و صف های خرید بیشتر بودند. هر چند نمادهای زیر قیمت پایانی کم نبود ولی نمادهای بالاتر از قیمت پایانی بیشتر بودند. با اینکه وضعیت بازار نسبتا متعادل بود ولی نمادهای صف خرید زیاد بودند. برآیند معاملات ورود پول حقیقی کمی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند. ارزش معاملات نسبت به دیروز بیشتر و همتراز میانگین هفته قبل بود.

مهمترین نماد امروز

یکی از فیلترهایی که برای شناسایی سیگنال ها برای (بازه های بیش از یکماه) میتوان استفاده کرد، فیلتر پول هوشمند پیشرفته است. یکی از شگردهای استفاده از این فیلتر، شناسایی سیگنال از تایم فریم هفتگی این فیلتر است. به این معنا که نمادهایی که در تایم فریم هفتگی سیگنال ورود پول هوشمند پیشرفته دارند.

یکی از این نمادها نماد شغدیر است. این نماد گرچه در هفته اخیر رشد خوبی داشته است، ولی با مقاومتی مواجه شده است که احتمالا فرصت ورود برای سهم را فراهم می آورد. از طرفی سهم در موقعیتی از رشد قرار دارد که میتواند موج میان مدتی خوبی بسازد. از این رو باید این سهم را دنبال کرد و با توجه به تابلو سهم، موقعیت های مناسب ورود را شکار کرد تا هم ریسک را به درستی مدیریت کرده باشیم و هم از فرصت شکل گرفته به خوبی استفاده کرده باشیم.

دقت داشته باشیدکه پیشنهادات بخش نماد ویژه عموما نمادهای میان مدتی هستند! برای مشاهده استراتژی های متنوع تر و سیگنال های خرید و فروش و مدیریت هوشمند سبد خود از نرم افزار کوانتوم استفاده کنید.

برای ورود به نرم افزار کوانتوم کلیک کنید

مهمترین گروه امروز

محصولات‌فلزی مثبت‌ترین و رادیویی منفی‌ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۹ بهمن ماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. امروز بازار، بارقه های امید به برگشت شاخص را نمایان کرد. علاوه بر اینکه خروج پول نداشتیم، درآمد ثابت ها خروج پول خوبی داشتند و نمادهای زیادی مثبت بودند. اولین سطحی که شاخص باید فتح کند 2133 هزار واحد است و طبیعتا تا وقتی شاخص زیر 2180 هزار واحد است، این برگشت میتواند پولبک و موقت باشد پس وضعیت بازار، خصوصا ارزش معاملات را به دقت دنبال میکنیم، .

گزارش وضعیت بازار بورس در ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید