گزارش وضعیت بازار بورس در ۸ فروردین ۱۴۰۲

4.9/5 - (477 امتیاز)

بازار خیلی خوب شروع کرد ولی شاخص ساز ها عرضه داشتند و جو بازار را منفی کردند. طوری که نمادی های زیر قیمت پایانی خیلی بیشتر شد. ولی نیمه دوم تقاضا غلبه کرد و بازار مثبت شد. برآیند معاملات، ورود پول حقیقی زیادی را نشان میدهد. درآمدثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات خیلی خوب بود.       

مهمترین نمادهای امروز

نماد دتوزیع ورود پول هوشمند پیشرفته داشت و شرایط خوبی هم از نظر تکنیکال دارد.

مهمترین گروه امروز

گروه رادیویی مثبت‌ترین و گروه فنی مهندسی منفی‌ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۹ فروردین ۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. امروز هم بازار نوسان داشت ولی صرفا محکی بود برای بازار…

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی