گزارش وضعیت بازار بورس در ۸ مهرماه ۱۴۰۲

5/5 - (7 امتیاز)

بازار شروع متعادلی داشت. ابتدا شاخص مثبت هم شد ولی در ادامه عرضه زیاد و شاخص نزولی و منفی شد. بیش از ۵۰۰ نماد منفی بودند و الگوهای نزولی خیلی زیاد شدند. نمادهایی که خروج پول هوشمند داشتند دو برابر بیشتر بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات کمی افزایش داشت.

مهمترین نماد امروز

نمادی با گپ مقاومتی و فاصله زیاد تا مقاومت بعدی که با کف سازی روی حمایت، وضعیت تکنیکال خیلی جذابی دارد. امروز یکباره جمع شد تا کندل صعودی قوی ای ساخته شود و در صف، حجم خوبی معامله شد. امروز شاهد بودیم که گروه مربوط به این نماد ها همینگونه بودند و با این که بازار منفی بود یکباره جمع شدند و صف خرید شدند.

حتما گروه زراعت و خاصه نماد زملارد را دنبال کنید.

برای مشاهده استراتژی های متنوع تر و سیگنال های خرید و فروش و مدیریت هوشمند سبد خود از نرم افزار کوانتوم استفاده کنید.

برای ورود به نرم افزار کوانتوم کلیک کنید

مهمترین گروه امروز

گروه لاستیک مثبت‌ترین، وسایل‌ارتباطی منفی‌ترین گروه بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۹ مهر ماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. همانطور که در گزارش چهارشنبه عرض شده بود سطح ۲۰۸۰ اولین سطحی است که ممکن است شاخص عکس العمل نشان دهد. بنابراین ممکن است فردا با رسیدن شاخص به این سطح شاهد بهتر شدن بازار باشیم. سطح حمایتی بعدی شاخص عبارتند از: ۲۰۵۰ هزار واحد و ۱۹۸۵ هزار واحد.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۸ مهرماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید