گزارش وضعیت بازار بورس در ۹ آبان ۱۴۰۱

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار مثبت شروع کرد و خوب ادامه داد.
  • همه فاکتورهای بازار خوب بودند و اگر ارزش معاملات بیشتر بود بهتر بود.
  • تنها گروه که شاخص منفی داشت گروه غذایی بود.
  • بیش از ۱۵۰ نماد مشکوک به ورود پول هوشمند هستند.
  • درآمدثابتها خروج پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۰ آبان

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.
  • اولین مقاومت ۱۲۸۸ هزار واحد است و تثبیت بالای ۱۳۰۰ هزار واحد اهمیت زیادی دارد.
  • با نزدیک شدن به مقاومت فوق در روزهای آتی احتمالا افزایش عرضه خواهیم داشت.
گزارش وضعیت بازار بورس در ۹ آبان ۱۴۰۱

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی