گزارش وضعیت بازار بورس در ۹ اسفند ۱۴۰۱

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار بازار متعادل بود ولی به مرور تقاضا افزایش یافت و وضعیت بازار مثبت تر شد. بازگشایی های امروز شاخص را رشد دادند ولی روند شاخص به تنهایی شتاب زیادی نداشت و بازار هیجان زیادی نداشت. طوری که نمادهای بالاتر از قیمت پایانی کمی بیشتر از زیر قیمت پایانی بود. خروج پول حقیقی از بازار زیاد نبود و الگوهای صعودی زیاد بودند. از طرفی درآمدثابتها امروز هم خروج پول حقیقی داشتند و ارزش معاملات کاهش جزیی نشان میدهد.

مهمترین نمادهای امروز

نماد صبا بعد از 3 هفته بازگشایی شد و با رشد ۲۳ درصدی صف خرید شد. نماد کگل هم بعد از بازگشایی بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بود.

مهمترین گروه امروز

کانی فلزی مثبت‌ترین گروه و خودرو منفی ترین گروه بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۰ اسفند

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. شاخص در کانال های کوتاه مدت و بلند مدت به سقف کانال رسیده و طبیعتا کمی موقعیت ریسک دارد ولی معمولا در این شرایط حرکت ها شتابدار هم هستند. با توجه به اینکه مقاومت خاصی تا محدوده ۲۱۰۰ هزار واحد احتمال رسیدن شاخص به محدوده کم نیست.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۹ اسفند ۱۴۰۱

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی