گزارش وضعیت بازار بورس در ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲

4.1/5 - (8 امتیاز)

وضعیت بازار بورس به خوبی که انتظار داشتیم نبود. کیفیت معاملات دیروز نشان میداد که امروز وضعیت بازار بهتر باشد ولی بازار با عرضه شروع کرد و نمادهای زیادی منفی بودند. ولی به مرور تقاضا بیشتر شد و وضعیت بازار متعادل تر شد. شاخص سازها رنج میزدند ولی در نهایت افت شاخص بیشتر از هم وزن بود. بازار در مجموع خروج پول حقیقی داشت و درآمد ثابت ها خروج پول داشتند که نکته مثبتی است. ارزش معاملات هم کمی بهتر از روزهای قبل بود.

مهمترین نماد امروز

یکی از استراتژی های موفق، استفاده از فیلتر پول هوشمند پیشرفته برای شناسایی موقعیت های مناسب خرید است. این فیلتر موقعیت های را شناسایی میکند که سهم در مدت اخیر ورود پول هوشمند داشته و نه فقط در یک روز! به این ترتیب ضریب خطا در این فیلتر کمتر است ولی با نگاه مان مدتی میتوان این نمادها را دنبال کرد.

نماد ثاخت، در آبان ماه موج صعودی داشته و در دو ماه اخیر اصلاح زمانی را در پیش گرفته است و بسیار مستعد تداوم روند صعودی است. ورود پول هوشمند پیشرفته میتواند تایید خوبی برای این الگو باشد. از طرفی سهم در هیچ تایم فریمی مقاومت مهمی ندارد. از این جهت میتواند حرکت کم نوسانی را در موج صعودی داشته باشد.

دقت داشته باشیدکه پیشنهادات بخش نماد ویژه عموما نمادهای میان مدتی هستند! برای مشاهده استراتژی های متنوع تر و سیگنال های خرید و فروش و مدیریت هوشمند سبد خود از نرم افزار کوانتوم استفاده کنید.

برای ورود به نرم افزار کوانتوم کلیک کنید

مهمترین گروه امروز

گروه سایر مالی مثبت ترین و گروه اطلاعات و ارتباطات منفی ترین گروه امروز بودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۰ بهمن ماه۱۴۰۲

بازار فردا هم احتمالا متعادل خواهد بود ولی روند کلی هنوز نزولی است. مگر اینکه شاخص در گام اول از سطح ۲۱۳۳ هزار واحد عبور کند.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید