گزارش وضعیت بازار بورس در ۹ خرداد ۱۴۰۲

4.9/5 - (10 امتیاز)

بازار مثبت شروع کرد و شاخص بیش از ۱۰ هزار واحد رشد کرد ولی پای رفتن نداشت و از ادامه راه باز ماند. نیمه دوم عرضه بیشتر شد. با اینکه بیش از ۵۰۰ نماد مثبت بودند ولی نمادهای زیر پایانی افزایش یافت و شاخص عقب نشست. برآیند معاملات ورودپول‌حقیقی را نشان میدهد که نیمه دوم از میزان ورود پول کاسته شد! درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی جزئی داشتند. در حالی که ابتدای بازار خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات مشابه روز قبل بود و کمی کمتر از ۱۰ همت!

مهمترین نماد امروز

نماد شفا حجم مشکوک شدیدی داشت و بیش از 10 برابر میانگین، معامله شد. این نماد واگرایی مثبت ساخته و موقعیت تکنیکال خوبی هم دارد.

مهمترین گروه امروز

گروه فنی مهندسی مثبت‌ترین و منسوجات منفی‌ترین گروه بودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. مثبت بودن دو روز اخیر در کنار ورود پول، سناریو رسیدن به سطح ۲۱۰۰ هزار واحد را کاهش داد. شاخص نتوانست از سطح مهم ۲۲۹۰ هزار واحد عبور کند. از این رو امکان منفی شدن بازار وجود دارد ولی حفظ کانال ۲ میلیون واحد محتمل هست که در این صورت الگوی خوبی شکل خواهد گرفت. اگر فردا بازار مثبت باشد و کانال ۲۳۰۰ هزار واحد را پس بگیرد، عالی است.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۹ خرداد ۱۴۰۲

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی