تثبیت تغییر روند

به این نوشته امتیاز بدهید!

بعد از متوقف شدن روند نزولی در نمودار قیمت نماد، مدتی زمان می برد تا نماد وضعیت خود را تثبیت کند و به تحلیلگران اثبات کند که روند صعودی جدیدی را می خواهد آغاز کند.
قبل از این مرحله روند سهم نوسانی، ناپایدار و کم بازده است ولی بعد از این مرحله معمولا شیب صعود بیشتر شده و مدیریت ریسک راحت تر می شود.
این وضعیت توسط الگوریتم خاصی در نرم افزار #فیلترهوشمندبورس شناسایی می شود.

لیست نمادهایی که اخیرا روند میان مدت خود را تثبیت کرده اند:

#وبملت #دالبر #والبر #شپارس #خچرخش #دسبحان #شگل #دتولید #اوان #وبصادر #دفارا #فاسمین #ختراک