گزارش وضعیت بازار بورس در ۵ مهرماه ۱۴۰۲

بازار بهتر از انتظار بود ولی راهی به جایی نبرد!!!! ابتدا نمادهای مثبت زیاد بودند ولی نیمه دوم عرضه بیشتر شد و نمادهای منفی بیشتر شدند. با اینکه بازار منفی بود ولی الگوهای صعودی خیلی زیاد بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند که برای روز چهارشنبه […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۴ مهرماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار منفی بود ولی عرضه شدید نبود. نمادهای منفی و زیر قیمت پایانی زیاد بودند ولی شاخص هم وزن مثبت بود و قدرت خریدار هم کم نبود. با اینکه بازار منفی بود ولی الگوهای صعودی خیلی زیاد بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳ مهرماه ۱۴۰۲

بازار امروز تکلیف خود را مشخص کرد و مسیر اصلاح قیمتی را پیش گرفت. نزدیک ۶۰۰ نماد منفی شدند و الگوهای نزولی خیلی زیادی شکل گرفت. فروشنده ها دست برتر بودند و قدرت خریدار کم بود. برآیند معاملات خروج پول حقیقی قابل توجهی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات کمی بیشتر […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱ مهرماه ۱۴۰۲

بازار متعادل بود. نه پای پیش رفتن داشت و نه دل برگشتن. شاخص البته مثبت شروع کرد ولی به آرامی منفی شد. شاخص افت زیادی نداشت و عرضه شدید نبود. با این حال الگوهای صعودی و صف های خرید بیشتر بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی نداشتند. ارزش […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲

بازار از ابتدا با عرضه محدود شروع کرد و شاخص منفی شد. شاخص افت زیادی نداشت و عرضه شدید نبود. با این حال الگوهای صعودی و صف های خرید بیشتر بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی نداشتند. ارزش معاملات خیلی کم و در کانال ۳ همت بود. مهمترین […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۲

انتظار بازار بهتری را داشتیم و بازار تحت تاثیر اخبار از ابتدا با عرضه محدود شروع کرد و شاخص منفی شد. نیمه دوم عرضه بیشتر و روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد. با این حال الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی نداشتند. ارزش معاملات […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۲

بازار بهتر از انتظار بود و نمادهای مثبت و بالاتر از قیمت پایانی بیشتر بودند. الگوهای صعودی زیادی هم شکل گرفت. برآیند معاملات ورود پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی زیادی نداشتند. نمادهای زیادی در ناحیه حمایتی قرار دارند. نمادهایی ورود پول هوشمند داشتند خیلی بیشتر از خروج بودند. ارزش معاملات بیشتر […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲

بازار متعادل بود و شاخص در ابتدا ۳ هزار واحد مثبت و در نهایت منفی بسته شد. الگوهای نزولی بیشتر بودند و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی کمی بیشتر بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها به روال چهارشنبه‌هاورود پول حقیقی نداشتند. ارزش معاملات بیشتر از دیروز ولی کمتر از ۵ همت! […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲

بازار بهتر از انتظار بود و با حمایت از شاخص سازها وضعیت بازار بهتر شد و شاخص هم وزن رشد خوبی داشت. شاخص مثبت بود ولی توان زیادی برای رشد نداشت و نیمه دوم نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر شدند. تعداد و ارزش صفهای خرید بیشتر از فروش بود. برآیند معاملات خروج پول حقیقی جزیی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۲

بازار متعادل و نوسانی و سردرگم بود. شاخص دوبار مثبت شد ولی در نهایت منفی بسته شد. تعداد و ارزش صفهای خرید بیشتر از فروش بود.نمادهایی که در ناحیه حمایتی قرار دارند افزایش یافته است. برآیند معاملات خروج پول حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات امروز هم افت داشت […]

ادامه مطلب...