ضریب بتا

ضریب بتا، فاکتوری برای بررسی وضعیت سبد (یا سهم) نسبت به نوسانات شاخص است. به این معنا که در صورت تغییرات شاخص، بازدهی شاخص چه مقدار تغییر خواهد کرد. طبیعتا سبد مطلوب ، سبدی است نسبت به نوسانات شاخص حساسیت کمتری داشته باشد. ضریب بتا بیانگر ریسک سیستماتیک هم هست و برای ارزیابی و مدیریت […]

ادامه مطلب...

ضریب آلفا

ضریب آلفا معیاری است برای ارزیابی سوددهی سرمایه گذاری انجام شده. ضریب آلفا میزان بهره روی نسبت به شاخص را نشان میدهد. به این معنا که سبد سرمایه گذاری چقدر بیشتر از شاخص سود داده است. از این رو، این فاکتور میزان موفقیت سبدگردان را هم نشان میدهد. آلفا مقادیر مثبت و منفی میتواند باشد. […]

ادامه مطلب...

12 نماد با حد سود جذاب

یکی از راه های تعیین حد سود، توجه به مقاومت ها در تایم فریم هفتگی است. در این لیست، نمادهایی را مشاهده می کنید که در تایم فریم هفتگی بیش از 20 درصد از مقاومتشون فاصله دارند. با بررسی تایم فریم روزانه، میتوان موقعیت مناسب ورود و خروج از این نمادها را تعیین کرد و […]

ادامه مطلب...