وضعیت اجمالی بازار 23 خرداد

بازار منفی شروع شد با نمادهای مثبت متعدد به دلیل عرضه در شاخص سازها، روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد با شروع نیمه دوم بازار، مجددا نمادهای مثبت زیاد شدند شاخص ساز ها مثبت شدند و کمی روند شاخص افزایشی شد این افزایش پایدار نبود و ساعت پایانی بازار عرضه زیاد شد شاخص بیش از […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 22 خرداد

بازار ابتدا تلاش خوبی کرد و وضعیت متعادلی داشت با شدت گرفتن عرضه، شاخص روند نزولی پیدا کرد گروه پالایش و غذایی حمایت خیلی خوبی داشتند بازگشایی 20 درصدی غفارس توجه بازار رو جلب کرد شاخص بیش از 7 هزار واحد اصلاح کرد (1144 هزار واحد) نیم ساعت اخر بازار، حمایت ها بیشتر شد و […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 19 خرداد

طبق انتظار ابتدای بازار حمایت هایی دیده میشد ولی در ادامه عرضه شدت گرفت و روند شاخص نزولی شد خساپا و خودرو حمایت خیلی خوبی داشتند. گروه بانک هم خوب بودند. شاخص نزدیک از 8 هزار واحد اصلاح کرد (1151 هزار واحد) نیم ساعت اخر بازار، حمایت ها بیشتر شد و نمادهای مثبت بیشتر شدند […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 18 خرداد

بازار مثبت شروع کرد و طبق انتظار عرضه شدت گرفت با افزایش عرضه قیمت ها نوسانی شد و الگوهای نزولی شکل گرفتند امروز هم خودرو  بانک حمایت بهتری داشتند نسبت به پالایش، فلزات صندوق های درآمد ثابت خروج پول حقیقی داشتند وبصادر و خودرو دقایق پایانی مجدد صف خرید شدند شاخص کل با بیش از […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 17 خرداد

بازار مثبت شروع کرد و شاخص مجدد وارد کانال 1150 شد گروه خودرو و بانک حمایت خوبی داشتند، برخلاف پالایش، فلزات تعداد نمادهای مثبت نزدیک300 نماد ابتدا عرضه زیاد شد ولی حمایت خوب در گروه خودرو و پالایش مجدد نمادهای مثبت زیاد شدند خودرو خساپا صف خرید شدند. شپنا بعد از رشد خوب مجدد به […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 12 خرداد

بازار مثبت شروع کرد تا روند صعود کوتاه مدت خود را تثبیت کند تعداد نمادهای مثبت بیش از 300 نماد و الگوهای صعودی زیادی  شد ابتدا عرضه زیاد شد ولی حمایت خوب در گروه خودرو و پالایش مجدد نمادهای مثبت زیاد شدند خریداران در قیمت های مثبت با قدرت خرید کردند ارزش معاملات بیش از […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 10 خرداد

در مواجهه با مقاومت 1150، عرضه زیادی داشتیم نکته مثبت، تلاش برای غلبه بر عرضه بود که باعث نوسان قیمت شد شاخص کل با 11 هزار واحد افت به 1145 رسید شاخص هم وزن بیش از 2500 واحد منفی شد نمادهای مثبت بیش از 100 نماد بود ارزش معاملات بیش از 5000 میلیارد؛ مشابه روز […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 8 خرداد

بازار روند مثبت چهارشنبه را ادامه داد شاخص کل بیش از 30 هزار واحد رشد کرد و روی 1139 بسته شد شاخص هم وزن بیش از 2500 واحد مثبت شد ارزش صف های خرید بیش از 1300 میلیارد نمادهای مثبت بیش از 300 نماد و ارزش معاملات بیش از 5500 میلیارد؛ (روند افزایشی امیدوار کننده) […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 5 خرداد

امروز بازار مثبتی داشتیم شاخص کل نزدیک 4 هزار واحد رشد کرد شاخص هم وزن نزدیک 300 واحد مثبت نمادهای صف فروش متعدد، به ارزش بیش از 5 هزار میلیارد بعد از مدت ها نمادهای مثبت، بیش از 240 نماد ارزش معاملات بیش از 3800 میلیارد و بیشتر از روز قبل شاخص سازها حمایت داشتند […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 4 خرداد

شاخص ساز ها مثبت بودند به جز وتجارت وپاسار گروه پالایش حمایت خوبی داشتند شاخص کل بیش از 9 هزار واحد رشد کرد شاخص هم وزن نزدیک 400 واحد منفی نمادهای صف فروش متعدد، به ارزش بیش از 5 هزار میلیارد نمادهای مثبت بیش از 180 واحد و بیش از روز قبل ارزش معاملات بیش […]

ادامه مطلب...