وضعیت بازار بورس ۲۳ مرداد

•بازار مثبت و ضعیف شروع کرد. •روند شاخص نزولی شد و منفی بسته شد. •ابتدا قدرت فروشنده زیاد بود ولی به مرور قدرت خریدار بیشتر شد. •شاخص گروه خودرو و حمل و نقل بیشترین رشد را داشت. •الگوهای نزولی کندلی زیای شکل گرفت. •درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. • پیشبینی وضعیت بازار بورس […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس 22 مرداد

بازار تحت تاثیر اخبار برجام خیلی خوب شروع کرد. گروه بانک و خودرو تقاضای خیلی زیادی داشتند. شاخص گروه حمل و نقل بیشترین رشد را داشت. الگوهای صعودی کندلی زیای شکل گرفت. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی خیلی زیادی داشتند. ارزش معاملات حدود ۴ همت و دو برابر هفته قبل!! پیشبینی وضعیت بازار بورس […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس 18 مرداد

بازار متعادل و ضعیف بود. تقاضا در بانک و خودرو زیاد بود که در ادامه کاهش یافت. بازگشایی فولاد شاخص را رشد داد. نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شدند و قدرت فروشنده غلبه داشت. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات هنوز ناکافی. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد 19 مرداد روند معاملات […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۸ تا ۱۲ مرداد

بازار شروع بدی داشت. شنبه و یکشنبه شاخص افت شدید داشت. از دوشنبه بازار متعادل شد و مسیر رفته را تا حدی برگشت. واگرایی مثبت در تایم فریم ساعتی شاخص مشهود است. برگشت به کانال ۱۵۰۰ هزار واحد سخت شد. شاخص بعد از این افت زیاد باید اصلاح داشته باشد. این اصلاح یا زمانی است […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۱۱ مرداد

بازار متعادل و ضعیف شروع کرد. نیمه دوم بازار بهتر ادامه پیدا کرد. اخبار مثبت نمادهای خودرو و خساپا را مثبت کرد. شاخص گروه کاشی مثبت ترین و حمل و نقل منفی ترین بود. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات خیلی ناچیز است!!!!! پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۲ مرداد روند […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۹ مرداد

طبق انتظار بازار کاملا منفی بود. بیش از ۵۰۰ نماد زیر قیمت پایانی معامله شدند ولی دقایق پایانی تعدادشان کمتر شد. فولاد با اخبار خوب مثبت شد و تاثیر مثبت روی شاخص داشت. شاخص گروه تامین مثبت بود و گروه حمل و نقل منفی ترین. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی کمی داشتند. پیشبینی وضعیت […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۸ مرداد

طبق انتظار بازار متعادل شروع کرد. شاخص سازها شاخص کل را ۵ هزار واحد رشد دادند ولی شاخص هم وزن منفی بود. به مرور جو بازار منفی تر شد و شاخص کل هم منفی شد. بیش از ۵۰۰ نماد زیر قیمت پایانی معامله شدند. الگوهای کندلی نزولی هم خیلی زیاد شدند. درآمد ثابت ها ورود […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۱ تا ۵ مرداد

شاخص با افت شدید ابتدای هفته حمایت مهمش را از دست داد. حمایت ۱۴۷۰ هزار واحد الان مقاومت مهم شاخص است. نمادها و گروه های زیادی واگرایی مثبت دارند و با روند شاخص همراهی نمیکنند. شاخص در تایم فریم هفتگی به خط روند خود خیلی نزدیک شده است و احتمال برگشت وجود دارد. شاخص افت […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۵ مرداد

طبق انتظار بازار متعادل بود. گروه غذایی و خودرو رشد بیشتری داشتند. مجموع بازار ورود پول حقیقی داشت. الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت. نمادهایی که زیر قیمت پایانی معامله میشدند بیشتر شد. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی خیلی زیادی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۸ مرداد روند معاملات امروز، شروع بازار روز […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس 4 مرداد

طبق انتظار نمادهای منفی زیاد بودند ولی شاخص سازها حمایت داشتند. شاخص مثبت شروع کرد در حالی که هم وزن منفی بود. گروه حمل و نقل و پالایش وضعیت بهتری داشتند. بیش از ۳۰۰ نماد در ناحیه حمایتی معامله می شوند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد […]

ادامه مطلب...