گزارش بازار بورس 3 بهمن

بازار بیش از انتظار منفی شروع کرد و منفی تر ادامه داد. نیمه دوم عرضه های تشدید شد. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند. خروج پول حقیقی زیادی در کل بازار اتفاق افتاد. شاخص کل 25000 واحد افت کرد و به 1256 هزار واحد نرسید. شاخص هم وزن 5900 واحد افت کرد و […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 2 بهمن

بازار مثبت شروع کرد ولی نتوانست ادامه دهد. شتران صف خرید سنگین شد ولی صف خرید شپنا عرضه شد. غیر از پالایشی ها، فلزات و دارو هم وضعیت خوبی داشتند. شاخص کل مثبت شد ولی شاخص هم وزن منفی بسته شد. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند. شاخص کل 2400 واحد رشد کرد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 29 دی

بازار متعادل شروع کرد و با صف خرید شدند پالایشی ها جو بازار بهتر شد. شاخص کل مثبت شد ولی شاخص هم وزن منفی بسته شد. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. شاخص کل 3500 واحد رشد کرد و به 1279 هزار واحد نرسید. شاخص هم وزن 1385 واحد افت کرد و به […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 27 دی

طبق انتظار بازار متعادل شروع کرد ولی نتوانست ادامه دهد. از ساعت 10 روند شاخص نزولی شد و ساعت پایانی کاملا منفی شد. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. شاخص کل 4200 واحد افت کرد و به 1306 هزار واحد نرسید. شاخص هم وزن 1394 واحد افت کرد و به 345 هزار واحد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 26 دی

بازار منفی شروع کرد و طبق انتظار با رسیدن شاخص به 1310 هزار واحد کمی تقاضا افزایش یافت. ساعت پایانی بازار، روند نزولی شاخص متوقف شد ولی صعودی نشد. خودرو و خساپا در نهایت مثبت بسته شدند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. شاخص کل 11600 واحد افت کرد و به 1310 هزار […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 25 دی

طبق انتظار، بازار متعادل شروع کرد ولی با عرضه ادامه پیدا کرد. صف فروش شدن خودرو به شدت عرضه ها افزود. صف خودرو بارها جمع شد ودر نهایت هم با تقاضا بسته شد. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. شاخص کل 11600 واحد افت کرد و به 1322 هزار واحد نرسید. شاخص هم وزن […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 22 دی

طبق انتظار بازار متعادلی داشتیم. گروه غذا و زراعت تقاضای زیادی داشتند درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. شاخص کل 400 واحد افت کرد و به 1334 هزار واحد نرسید. شاخص هم وزن 350 واحد رشد کرد و به 353 هزار واحد رسید. ارزش معاملات امروز هم  به 3 همت هم نرسید!!!!! پیش بینی […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 20 دی

بازار منفی و با عرضه زیاد شروع شد. امروز هم گروه خودرو و بانک تقاضای زیادی داشتند. نماد خودرو مثبت شد و کم کم بازار رو با خودش همراه کرد. نیمه دوم تقاضا باز هم بیشتر شد و نمادهای مثبت بیشتر شدند. شاخص از ساعت 11 برگشت و گارد صعودی گرفت ولی مثبت نشد. درآمد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 19 دی

بازار منفی و عرضه زیاد شروع شد. نیمه دوم کمی تقاضا بیشتر شد و قدرت خریدار افزایش پیدا کرد. امروز هم گروه خودرو و بانک تقاضای زیادی داشتند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی قابل توجهی داشتند. شاخص کل 25600 واحد افت کرد و به 1336 هزار واحد نرسید. شاخص هم وزن 5900 واحد افت […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 18 دی

بازار مثبت شروع کرد ولی نتوانست پیشروی کند. عرضه بیشتر شد و شاخص بعد از رشد 4 هزار واحدی، نزولی و منفی شد. دقایق پایانی، مجدد تقاضا بیشتر شد و نمادهای مثبت بیشتر شدند. گروه خودرو و بانک تقاضای زیادی داشتند. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی قابل توجهی داشتند. شاخص کل 700 واحد افت […]

ادامه مطلب...