روند بازار بورس شنبه 25 بهمن 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

با شروع اعمال قانون دامنه نامتقارن، انتظار بازار مثبتی رو داشتیم.

شاخص 5 دقیقه اول بیش از 20 هزار واحد مثبت شد

نمادهای بالای قیمت پایانی خیلی زیاد بودند

گروه بانک حمایت کمتری داشت و گروه فلزات صف خرید قابل توجه

به دلیل فاصله از قیمت پایانی، نوسان در قیمت ها رخ داد

نمادی زیر پایانی زیاد شدند

نیمه دوم بازار

بازار مجدد حمایت خوبی گرفت و نمادهای بالای پایانی افزایش یافتند

شستا و وتجارت وبصادر وبملت هم صف خرید شدند تا همه شاخص سازها صف باشند

ورود پول بسیار خوب

شاخص کل بیش از 47 هزار واحد مثبت شد

ارزش معاملات امروز هم به عدد قابل قبولی رسید

پیش بینی روز بعد

 ورود پول حقیقی زیاد، در معاملات امروز نشان میدهد:

یکشنبه شروع بازار مثبت خواهد بود(انشاالله)

شاخص حرکت خوبی داشت. گام بعد ورود به کانال 1300