روند بازار بورس یکشنبه 26 بهمن 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

بازار مثبت شروع ولی انتظار داشتیم این وضعیت پایدار باشد که نبود

شاخص بعد از 5 دقیقه روند نزولی پیدا کرد

شدت عرضه زیاد و نمادها با فاصله زیاد از پایانی معامله می شدند

9:45 دقیقه تا 10 بازار خوب حمایت شد ولی پایدار نبود و مجددا روند نزولی پیدا کرد


نیمه دوم بازار

تعداد نمادهای زیر پایانی خیلی زیاد شد

ارزش صف های فروش بیش از سه برابر خرید شد

خروج پول هم به مرور زیاد شد

نیم ساعت آخر حقوقی ها حمایت کردند

خساپا که چند روز پرچم دار بود امروز 3 میلیارد حجم خورد و با پایانی خوبی بسته شد

پیش بینی روز بعد

 خروج پول حقیقی زیاد، الگوهای منفی متعدد در معاملات امروز نشان میدهد:

دوشنبه شروع بازار منفی خواهد بود

شاخص در ورود به ناحیه حمایتی عکس العمل شدید نشان داد.