روند بازار بورس دوشنبه 27 بهمن 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

بازار منفی شروع شد

بانکی ها از همان ابتدا صف فروش شدند

فلزات و خودرو و پالایشی وضعیت بهتری داشتند

از 9:20 بازار حمایت خوبی گرفت و روند شاخص صعودی شد ولی گروه بانک عکس العملی نشون نداد

وضعیت بازار متعادل تر شد و الگوهای مثبت شکل گرفت

نیمه دوم بازار

روند صعودی تثبیت نشد و روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد

نمادهای زیر پایانی زیاد شدند و خروج پول بیشتر شد

نیم ساعت آخر تحرکات مثبتی دیده شد

صف خساپا جمع شد، شبندر صف خرید شد، فملی به قیمت پایانی رسید

شاخص 7 هزار وادحد منفی شد و شاخص هم وزن منفی نشد

پیش بینی روز بعد

 خروج پول حقیقی، الگوهای مثبت محدود، در معاملات امروز نشان میدهد:

سه شنبه شروع بازار متعادل خواهد بود