روند بازار بورس سه شنبه 28 بهمن 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

بازار منفی شروع کرد

شاخص کل منفی و شاخص هم وزن کمی مثبت بود

نمادهای زیر پایانی زیاد و ارزش صف های فروش بیش از 4 هزار میلیارد

عموم شاخص سازها صف فروش بودند

فملی و فولاد شبندر حمایت بهتری داشتند

نیمه دوم بازار

روند نزولی ادامه پیدا کرد

خبر تصویب کلیات بودجه، تحرکاتی در بازار ایجاد کرد

شاخص کل 11 هزار واحد منفی شد

شاخص هم وزن 797 واحد مثبت شد

نمادهای زیر پایانی کمی کمتر شدند

ارزش سفارشات خرید بیشتر شد و صف های فروش کمتر

پیش بینی روز بعد

 خروج پول حقیقی، صف فروش شاخص سازها، الگوهای مثبت محدود در معاملات امروز نشان میدهد:

چهارشنبه شروع بازار منفی خواهد بود

ولی می تواند متعادل ادامه پیدا کند

سقف ناحیه حمایتی شاخص 1215 است