روند بازار بورس چهارشنبه 29 بهمن 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

بازار مثبت شروع کرد ولی بلافاصله منفی شد

شاخص کل منفی و شاخص هم وزن کمی مثبت بود

نمادهای زیر پایانی زیاد و ارزش صف های فروش بیش از 4 هزار میلیارد

عموم شاخص سازها صف فروش بودند

شبندر شپنا حمایت بهتری داشتند ولی بانکی ها صف فروش بودند

نیمه دوم بازار

روند نزولی ادامه پیدا کرد

شاخص کل 7 هزار واحد منفی شد

شاخص هم وزن 900 واحد مثبت شد

نمادهای زیر پایانی کمی کمتر شدند

نیم ساعت آخر ارزش سفارشات خرید بیشتر شد

صف های فولاد و فملی جمع شد و شبندر روی پایانی بسته شد

پیش بینی روز بعد
شنبه 2 اسفند 99

 خروج پول حقیقی، صف فروش شاخص سازها، الگوهای مثبت محدود

در معاملات امروز نشان میدهد:

شنبه شروع بازار منفی خواهد بود

ولی می تواند متعادل ادامه پیدا کند

سقف ناحیه حمایتی شاخص 1215 است