روند بازار بورس دوشنبه 4 اسفند 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

طبق انتظار بازار منفی بود

بالای 500 نماد، زیر پایانی معامله می شدند

گروه فلزات حمایت داشت ولی با بازار همراه شد

شاخص سازها صف فروش بودند به جز فملی

فملی با حمایت خوب و قدرت خریدار توانست پایانی را مثبت کند

نیمه دوم بازار

روند نزولی ادامه پیدا کرد

شاخص کل 8 هزار واحد منفی شد

خروج پول حقیقی داشتیم

ارزش معاملات بسیار کم بود

ارزش صف های فروش خیلی زیاد

پیش بینی روز بعد
سه شنبه 5 اسفند 99

 خروج پول حقیقی، نمادهای منفی و زیر پایانی

در معاملات امروز نشان میدهد:

سه شنبه شروع بازار منفی خواهد بود

شاخص وارد ناحیه حمایتی ای شده

 که مرکز آن 1160 است