روند بازار بورس شنبه 9 اسفند 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار امروز

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد

شاخص سازها سریع صف فروش شدند

فلزات و پالایش حمایت شدند ولی مجدد صف شدند

حقوقی در نمادهای بانکی و خساپا هم خرید کرد ولی صف جمع نشد

شاخص کل از کانال 1200 خارج شد

نیمه دوم بازار امروز

نزدیک 500 نماد منفی و زیر پایانی معامله می شدند

ارزش صف های فروش نزدیک 6 هزار میلیارد شد

شاخص کل 11 هزار واحد منفی شد

ارزش معاملات بسیار کم و بازار به شدت راکد

خروج پول زیادی هم داشتیم که با قدرت فروشنده همراه بود

پیش بینی روز بعد
یکشنبه 10 اسفند 99

 خروج پول حقیقی، نمادهای منفی و زیر پایانی

در معاملات امروز نشان میدهد:

یکشنبه شروع بازار منفی خواهد بود

شاخص از کانال 1200 خارج شد

مرکز ناحیه حمایتی فعلی 1160