روند بازار بورس یکشنبه 10 اسفند 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد

شاخص سازها هیچ حمایتی نداشتند

بین شاخص سازها بیشترین ارزش معاملات برای فولاد شبندر وبملت بود

حقوقی اپال سنگین عرضه کرد تا ورود پول حقیقی داشته باشد

وضعیت بازار کاملا راکد

نیمه دوم بازار

نزدیک 500 نماد منفی و زیر پایانی معامله می شدند

ارزش صف های فروش بیش از 7 هزار میلیارد شد

شاخص کل 7 هزار واحد منفی شد

ارزش معاملات بسیار کم

تنها 5 نماد صف خرید بودند و کمتر از 50 نماد مثبت

پیش بینی روز بعد
دوشنبه 11 اسفند 99

 صف های فروش سنگین، نمادهای منفی و زیر پایانی

در معاملات امروز نشان میدهد:

دوشنبه شروع بازار منفی خواهد بود

آیا شاخص قبل از رسیدن به 1160 حمایت می شود؟