وضعیت بازار بورس در روز 13 تیر

بازار با نوسان نمادهای کوچک تر، مثبت شروع کرد. شاخص سازها حمایت زیادی نداشتند. الگوهای کندلی نزولی بیشتر شدند. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات خیلی کم بود، شاخص هم رشد زیادی نداشت!! یشبینی بازار روز بعد 14 تیر روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. ارزش معاملات […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 18 مهر

طبق پیش بینی بازار منفی شروع کرد. نیمه دوم بازار با تقاضای بیشتر و متعادل تر ادامه پیدا کرد. امروز هم درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. الگوهای صعودی بیشتر از نزولی ولی نمادهای زیرقیمت پایانی بیشتر بودند. خروج پول حقیقی زیاد ولی قدرت خریدار در کلیت بازار بیشتر از فروشنده. شاخص کل […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 9 شهریور

شاخص با 20 هزار واحد منفی شروع و بلافاصله از کانال 1500 خارج شد. قبل از شروع نیمه دوم، بازار کمی متعادل شد و شاخص تغییر روند داد. الگوهای صعودی خیلی زیاد شدند و تعداد نمادهای مثبت زیاد شدند. ساعت پایانی مجدد عرضه بیشتر شد و نمادهای صف فروش بیشتر شدند. خروج پول حقیقی خیلی […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 7 شهریور

بازار مثبت شروع کرد ولی با عرضه زیاد شاخص منفی شد. نیمه اول بازار، تقاضا زیاد شد و شاخص مثبت شد ولی نیمه دوم دوباره عرضه شدت گرفت. کروه های دارو، قند و بیمه وضعیت بهتری نسبت به بقیه بازار داشتند. الگوهای نزولی خیلی زیاد و خروج پول حقیقی هم بیش از هزار میلیارد. شاخص […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 6 شهریور

طبق انتظار، بازار مثبت شروع کرد و خیلی خوب ادامه پیدا کرد. تقریبا همه گروه ها مثبت بودند. گروههای خودرو و حمل و نقل بیشترین رشد و لاستیک و سرمایه گذاری کمترین رشد را داشتند. قدرت خریدار خیلی خوب و افزایشی، حتی در رنج های مثبت بود. الگوهای صعودی خیلی زیاد و ورود پول حقیقی […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 31 مرداد

طبق انتظار، بازار مثبت شروع کرد. با رشد 18 هزار واحد شاخص، نیمه دوم عرضه بیشتر شد. ساعت پایانی بازار، قدرت خریدار و حجم تقاضا افزایش پیدا کرد. گروه دارو و قند قوی نبودند و گروه خودرو رشد خیلی خوبی داشت. الگوهای نزولی بیشتر وخروج پول حقیقی هم قابل توجه بود. شاخص کل  15 هزار […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 20 مرداد

بازار امروز هم روند خیلی خوبی داشت. امروز هم بیشترین تاثیر مثبت روی شاخص با فولاد فارس فملی بود. گروه خودرو کماکان ضعیف… بتدای نیمه دوم، کمی عرضه بیشتر شد ولی مجدد تقاضا پیشی گرفت. خروج پول حقیقی و قدرت خریدار افزایشی بود. شاخص کل  30 هزار واحد رشد کرد و به 1483 هزار واحد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 19 مرداد

بازار خیلی خوب شروع کرد و شاخص با روند کاملا صعودی ادامه داد. امروز هم بیشترین تاثیر مثبت روی شاخص با فولاد بود. شاخص ساز ها امروز هم تحرک خاصی نداشتند. تعداد نمادهای صف خرید بیش از 150 نماد بود. گروه های حمل و نقل، فلزات، شیمیایی، رشد بیشتر از شاخص داشتند. خروج پول حقیقی […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 16 مرداد

بازار خیلی خوب شروع کرد ولی بلافاصله عرضه بر تقاضا پیشی گرفت. گروه بانک، خودرو امروز وضعیت بهتری داشتند.  وضعیت خساپا و وبصادر وبملت و فارس تاثیر مثبت بر جو بازار داشت. گروه های فلزات امروز استراحت کردند. دقایق پایانی گروه انبوه سازی، خوب خرید شدند. خروج پول حقیقی و الگوهای منفی زیاد بود. شاخص […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 13 مرداد

بازار بهتر از انتظار شروع کرد؛ مثبت و کاملا صعودی… نمادهای مثبت بیشتر بودند و نمادهای صف خرید بیشتر از فروش. گروه بانک، خودرو امروز هم خوب نبودند. بیشترین تاثیر مثبت در شاخص امروز هم کانی فلزی و شیمیایی بودند. کمی خروج پول حقیقی داشتیم ولی الگوهای صعودی بیشتر بودند. شاخص کل  30 هزار واحد […]

ادامه مطلب...