فیلتر ترکیبی ارزدیجیتال 21 اردیبهشت

با مشاهده الگوی برگشتی در کندل ها در حالی که واگرایی مثبت هم داریم می توانیم نسبت به تغییر روند اطمینان پیدا کنیم.ناحیه حمایتی برای مدیریت ریسک اهمیت دارد. فیلتر حجم مشکوک در ارز دیجیتال فیتلر واگرایی معمولی مثبت در ارز دیجیتال فیتلر واگرایی معمولی منفی در ارز دیجیتال فیلتر ارزدیجیتال درون ناحیه حمایتی فیلتر […]

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی هارامی نزولی

الگوی دو کندلی که کندل دوم نزولی و در دل کندل اول باشد. شرایط روند قبل از کندل دوم صعودی باشد کندل اول صعودی باشد کندل دوم نزولی باشد کندل دوم کوچکتر و داخل کندل اول باشد کاربرد این الگو نشانه تغییر روند صعودی به نزولی است

ادامه مطلب...