فیلتر ترکیبی ارزدیجیتال 19 اردیبهشت

فیلتر ترکیبی ارزدیجیتال هایی که در ناحیه حمایتی، الگوی چکش معکوس ساخته اند (مورخ 19 اردیبهشت). این فیلتر برای یافتن تغییر روند های احتمالی در نواحی کم ریسک کاربرد دارد. پینوشت: قطعا برای خرید باید پارامترهای متعددی را مورد بررسی قرار دهید و نتایج این فیلتر سیگنال خرید نیستند. فیلتر حجم مشکوک در ارز دیجیتال […]

ادامه مطلب...

فیلتر الگوی چکش معکوس

در انتهای روند نزولی و ترکیب سه کندل آخر، به گونه ای که کندل وسط کندل چکش معکوس باشد. شرایط روند سهم، قبل از کندل چکش نزولی باشد کندل بعد از کندل چکش معکوس صعودی باشد صعودی بودن یا نزولی بودن خود کندل چکش معکوس اهمیتی ندارد کاربرد از این الگو برای شناسایی تغییر روند […]

ادامه مطلب...