وضعیت بازار بورس ۷ شهریور

بازار بهتر از انتظار بود ولی شاخص ساز ها ضعیف بودند. گروه های بانک و انبوه سازی تقاضای زیادی داشتند. الگوهای کندلی صعودی زیادی شکل گرفت. مجموع بازار ورود پول حقیقی داشت. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۸ شهریور روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲ شهریور

•بازار شروع متعادل و مثبتی داشت. •حمل و نقل، انبوه سازی و پالایش تقاضا و رشد خوبی داشت. •بیش از ۵۰۰ نماد مثبت معامله شدند. •در بیش از ۲۰۰ نماد رد پای ورود پول هوشمند دیده می شود. •بازار مجموعا ورود پول حقیقی داشت. •درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس 29 تیر

وضعیت بازار بورس 29 تیر متعادل بود و نمادهای مثبت بیشتر بودند. امروز هم در غیبت شاخص سازها ارزش معاملات خیلی پایین بود. گروه های غذا و انبوه سازی تقاضا و رشد بیشتری داشتند. الگوهای کندلی صعودی متعددی شکل گرفت. کلیت بازار ورود پول حقیقی داشت. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. پیشبینی وضعیت […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز 11 تیر

بازار متاثر از اخبار با شدت عرضه شروع شد. شاخص انبوه سازی و کانی فلزی مثبت بودند. نمادها و الگوهای کندلی منفی زیاد بودند و قدرت فروشنده بالا. نکته جالب بیشتر بودن ارزش صف های خرید بود!!! درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. یشبینی بازار روز بعد 12 تیر روند معاملات امروز، شروع بازار […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در هفته 3 تا 8 تیر

وضعیت بازار بورس در هفته 28 خرداد تا 1 تیر: هفته ای که گذشت، اصلاح شاخص ادامه پیدا کرد ولی کانال ۱۵۰۰ هزار واحد حفظ شد. شاخص گروه تامین برق صعودی بود. شاخص کانی های فلزی و انبوه سازی واگرایی مثبت دارند. شاخص هم وزن واگرایی مثبت دارد.بنابراین احتمال دارد بازار این هفته روند متعادل […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز 25 خرداد

طبق انتظار عرضه بیشتر از تقاضا بود ولی نمادهای زیادی هم بالاتر از قیمت پایانی معامله می شدند. گروه انبوه سازی و ذغال سنگ از برترین ها بودند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات کمتر از روز قبل بود که برای روز منفی بازار مطلوب است. پیش بینی روند بازار 28 خرداد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 7 اردیبهشت

بازار مثبت شروع کرد ولی با عرضه ادامه پیدا کرد. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. شاخص انبوه سازی، غذا و قند بیشترین رشد را داشتند. علیرغم عرضه زیاد، نسبت سفارشات خرید و قدرت خریدار حقیقی خیلی خوب بود. به عبارت دیگر منفی ها خیلی خوب خرید میشدند. شاخص کل 1400 واحد افت کرد. […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 9 اسفند

بازار مثبت شروع کرد ولی قدرتی برای پیش روی نداشت. شاخص هم وزن امروز رشد بیشتری داشت و نمادهای کوچکتر مورد توجه بودند. شاخص صنایع ارتباطات،کاشی و انبوه سازی بیشترین رشد را داشتند. شاخص کل 2500 واحد رشد کرد. (1288 هزار واحد) شاخص هم وزن 3100 واحد رشد کرد.(330 هزار واحد) ارزش معاملات  به 3 […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 23 بهمن

بازار مثبت و خیلی ضعیف شروع کرد. شاخص بعد از رشد کمتر از 2 هزار واحدی، نزولی شد. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. گروه حمل و نقل و انبوه سازی تقاضای زیادی داشتند. قدرت خریدار و نسبت سفارشات خرید به فروش وضعیت خوبی داشتند.  شاخص کل و شاخص هم وزن بدون تغییربسته شدند. […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 13 شهریور

بازار مثبت شروع کرد و با کمی عرضه ادامه پیدا کرد. نیمه دوم با افزایش تقاضا همراه بود و شاخص متعادل شد. نمادهای کوچک تر بازار بیشتر مورد توجه بودند با تقاضای زیاد. گروه های انبوه سازی، سیمان و کاشی جز مثبت ترین ها بودند. الگوهای نزولی زیاد و ورود پول حقیقی در بازار مشهود […]

ادامه مطلب...